Arvsfondsprojektet Midnight Light

Om projektet

Midnight Light är ett projekt där en projektledare tillsammans med lokala ungdomar ska ta fram en modell för hur unga i glesbygd kan engageras och aktiveras genom projektledning och andra arbetsuppgifter kring kulturarrangemang. Projektet ska ge en grupp unga färdigheter och kunskaper som de i sin tur kan föra vidare till andra unga – i både organiserad form samt mer spontan form. Projektet ska på så sätt nå ut till unga som inte är aktiva i gängse fritidsaktiviteter och som balanserar på gränsen till att hamna i psykisk ohälsa, missbruk eller utanförskap. I förlängningen ska detta engagemang skapa incitament att stanna kvar på orten och verka för ett levande och välmående Vilhelmina. Den modell som tas fram kommer att spridas till andra glesbygdskommuner. Midnight Light är ett 3-årigt projekt som pågår mellan februari 2021-februari 2024. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden. 

Kontakt 

Har du frågor om projektet?

Kontakta projektledare Caroline Täljeblad på caroline.taljeblad@vilhelmina.se eller 076-806 80 91