Arvsfondsprojektet Midnight Light - Unga Arrangörer

Klicka ovan för att se film ^

 

Midnight Light - Unga Arrangörer

Midnight Light - Unga Arrangörer är ett projekt där en projektledare tillsammans med lokala ungdomar ska ta fram en modell för hur unga i glesbygd kan engageras och aktiveras genom projektledning och andra arbetsuppgifter kring kulturarrangemang. Projektet ska ge en grupp unga färdigheter och kunskaper som de i sin tur kan föra vidare till andra unga. Projektet ska nå ut till unga som idag inte är aktiva i fritidsaktiviteter och som balanserar på gränsen till att hamna i psykisk ohälsa, missbruk eller utanförskap. I förlängningen ska detta engagemang skapa incitament att stanna kvar på orten och verka för ett levande och välmående Vilhelmina. Den modell som tas fram kommer att spridas till andra glesbygdskommuner. Midnight Light - Unga Arrangörer är ett 3-årigt projekt som pågår mellan februari 2021-februari 2024. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden. 

Kontakt 

Har du frågor om projektet? Kontakta projektledare Emma Hellgren på Emma.hellgren@vilhelmina.se eller 070-281 44 49

Mer info om hur du blir medlem på www.midnightlightungaarrangorer.se

Du hittar oss också på sociala medier:
https://www.facebook.com/midnightlightungaarrangorer
https://www.instagram.com/midnightlightungaarrangorer