Vilhelminabygdens Skoterorganisation

 

Om VBS

Vilheminabygdens skoterorganisation är en fristående organisation som med hjälp av flera stora ideella krafter tar hand om vilhelminabygdens vackra skoterledsystem på ca 150 mil.

Detta är alltså inte det statliga ledsystemet som är på ca 20 mil. 

På grund av detta är VBS en stor del i att Vilhelmina har en stor skoterkultur och tillgång till dessa leder.

 

VBS…


• Är forum för skoterfrågor
• Sprider information och kunskap
• Arbetar för långsiktigt hållbar skotertrafik
• Ser till säkerheten
• Samordnar och ger service
• Samarbetar med myndigheter och andra organisationer
• Marknadsför skoter i Vilhelminabygden
• Står för nytänkande och har visioner
• Idkar samarbete
• Söker sponsorer
• Säljer material
• Utvecklar